ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

ประกาศจากโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ เรื่อง กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ซึ่งในหนังสือประกาศประกอบไปด้วย กำหนดการเปิดภาคเรียนในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 และ กำหนดวันปิดภาคเรียนเป็นวันพุธที่ 28 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป ซึ่งหากมีวันหยุดกรณีพิเศษ จะมีการทำการสอนชดเชยจนครบกำหนดการเรียนการสอน 100 วัน