หน้าแรก

profile boss

จากผู้อำนวยการ

ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ให้ความไว้วางใจโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ ที่ให้ความร่วมมืออย่างดีในกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน ขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของโรงเรียน อยู่ใน โอวาทของทุกคน เป็นนักเรียนที่ โรงเรียนภาคภูมิใจ

นางอารีย์  โยธา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฎิทินกิจกรรม
No event found!