ภาพบรรยากาศประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง โดยมีการเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมในการประชุม เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลและการดำเนินงานต่าง ๆ ของกลุ่มงานภายในโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ

โหลดภาพเพิ่มเติม1

โหลดภาพเพิ่มเติม 2