โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อร่วมแสดงพลัง รณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรีโลก

โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อร่วมแสดงพลัง รณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรีโลก 31 พฤษภาคม 2566 โดยการนำของ ผู้อำนวยการ อารีย์ โยธา คณะครูบุคลาการทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ “โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ ไม่เอาบุหรี่ทุกประเภท”