ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

แจ้งเรื่องการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3