แสดงความยินดีกับครูที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงค์วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนบานสันต้นหมื้อ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกานต์ธิดา อโน ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ได้รับการดำรงตำแหน่งในวิทยฐานะ ครูชำนาญการ