รางวัลชมเชยอันดับ 2 ระดับประเทศ การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ

รางวัลชมเชยอันดับ 2 ระดับประเทศ การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน