ระดับชั้นปฐมวัย

 

นางสาวกรัชนก เสพปันคำ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

( หัวหน้าระดับชั้นปฐมวัย )

นางสาวมัณฑิรา วิไลวงศ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาววรรณฤดี เสาร์คำ

ตำแหน่ง ครู