ยินดีต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่

ยินดีต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ

นายสาธิต ชัยเมืองยอง