พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ โดยมีท่านผู้อำนวยการเทวิน ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจิมหนังสือเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นตัวแทนนักเรียนนำกล่าวบทสวดบูชาครู และกล่าวคำปฏิญาณตน นำพานไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ ปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : คลิกเพื่อรับชม