พิธีมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ได้รับอนุมัติสัญชาติไทย (ม.7 ทวิวรรคสอง)

โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จากโครงการ DOPA NEXT LEVEL 2023 ซึ่งเป็นพิธีมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ได้รับอนุมัติสัญชาติไทย (ม.7 ทวิวรรคสอง) ในวันที่ 7 กันยายน 2566 ณ หอประชุมอำเภอแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่