พิธีมอบทุนการศึกษา ทุนกิ่งกาดชาด

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ เป็นเจ้าภาพสถานที่ในการจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ทุนกิ่งกาดชาด ให้กับนักเรียนโรงเรียนที่อยู่ภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรพาประเทืองวิทย์ โดยมีนางสลีลญา คำภาแก้ว นายอำเภอประจำอำเภอแม่อาย เป็นผู้มอบทุนให้กับนักเรียน และมีผู้อำนวยการโรงเรียนภายในศูนย์ ฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับ ซึ่งมีการมอบทุนกิ่งกาชาด ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3