พิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม ประจำปี 2567 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ นำโดยนายเทวิน ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ ผู้บริหารจากโรงเรียนภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรพาประเทืองวิทย์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ ร่วมพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม ประจำปี 2567 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีกองลูกเสือ เนตรนารี สำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ฯ ร่วมประกอบพิธีฯ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

รับชมและดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/JMjckGzdXagaTFg48