ประชุมผู้ปกครองก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงแนวทางในการเตรียมการเปิดภาคเรียนถัดไปในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีนายเทวิน ธรรมลังกา ผู้อำนวยสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ ให้การต้อนรับผู้ปกครองในการประชุมครั้งนี้ อีกทั้งยังมีการมอบทุนการศึกษา กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับนักเรียนกลุ่มใหม่ในครั้งนี้ด้วย