เชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพิธีปัจฉิมนิเทศ วันที่ 19 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ