ขอแสดงความยินดีกับนางสาวการต์ธิดา อโน ที่ได้รับรางวัล ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต

โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวการต์ธิดา อโน
ที่ได้รับรางวัล ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต