กิจกรรมประเพณีสลากภัตต์วัดสันต้นหมื้อ

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ นำโดยนายเทวิน ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ มอบหมายให้ นายบำรุงเกียรติ ขาวสวย พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสลากภัตต์ ณ วัดสันต้นหมื้อ ตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่