การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 8 มีนาคม 2567 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ นำโดย นายเทวิน ธรรมลังกา ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายภาณุพงษ์ แก้วอินทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการ (Coaching) ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมอาคารประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3