กลุ่มสาระศิลปะ

 

นางสาวสุรพร ศิริวิชัย

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

( หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ )

นายสาธิต ชัยเมืองยอง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายทักษิณ ทองคำ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย