กลุ่มสาระภาษาไทย

 

นางสาวศุภราภรณ์ ปกติ

ตำแหน่ง ครู

( หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย )

นายวรายุทธ์ นันทานนท์

ตำแหน่ง ครู

นางสาวแพรวพร ทองโต

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย