กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 

นายธีรวุฒิ สันเมืองแดง

ตำแหน่ง ครู

( หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ )

 

นางสาวสายสัมพันธ์ ปัญญา

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายณัฐพงษ์ แปงเรือน

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย