ที่อยู่โรงเรียน

โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ
196 หมู่ที่ 4 ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
เบอร์โทรศัพท์:053-37734-3
Email:chertpong@stms.ac.th (ธุรการ)
เว็บไซต์:www.stms.ac.th
facebook:โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ
โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 196 หมู่ที่ 4 ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 โทรศัพท์ 053-37734-3 E-Mail : admin@stms.ac.th