โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ

โรงเรียนมีมาตรฐาน ส่งเสริมด้านวิชาการให้ก้าวไกล ใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า พัฒนาสู่ชุมชน ทุกคนมีคุณธรรม สืบสารวัฒนธรรมล้านนา

โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ

ปรัชญาโรงเรียน

"การศึกษาสร้างคน"

นางอารีย์ โยธา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ยังไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์

เราจะอัปเดตเข่าวสารเร็วๆนี้

โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 196 หมู่ที่ 4 ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 โทรศัพท์ 053-37734-3 E-Mail : admin@stms.ac.th