มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ร้านค้าสหกรณ์