พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ ประจำปีการศึกษา 2566

ภาพบรรยากาศพิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติม
https://photos.app.goo.gl/36wmSQWhdgKBjUqp8
Nikon :https://photos.app.goo.gl/hqpZWvrLEqMSptCz7