ประมวลภาพกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ ประจำปีการศึกษา 2565