การเปิดภาคเรียนที่ 1/2566

แจ้งการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่รั้วน้ำเงินเหลือง ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566