การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1

📌ประกาศโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ
‼️ เรื่อง การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1 ‼️
ประเภทรายการที่กำหนดให้ยื่นประมูล
1 ร้านจำหน่ายข้าวราดแกงอาหารตามสั่ง (รับจำนวน 2 ร้าน)
2 ร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม (รับจำนวน 2 ร้าน)
3 ร้านจำหน่ายก๋วยเตี๋ยว เมนูเส้น (รับจำนวน 2 ร้าน)
สามารถขอรับแบบฟอร์ม และยื่นซองการประมูลขายอาหารที่ห้องสำนักงานโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ ได้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน ถึง
7 พฤษภาคม 2566 ในเวลาราชการ

โหลดไฟล์ประกาศ