การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

📌ประกาศโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ
‼️ เรื่อง การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 ‼️
ประเภทรายการที่กำหนดให้ยื่นประมูล
1 ร้านจำหน่ายข้าวราดแกงอาหารตามสั่ง (รับจำนวน 1 ร้าน)
2 ร้านจำหน่ายก๋วยเตี๋ยว เมนูเส้น (รับจำนวน 1 ร้าน)
สามารถขอรับแบบฟอร์ม และยื่นซองการประมูลขายอาหารที่ห้องสำนักงานโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ ได้ตั้งแต่วันที่ 18-22 พฤษภาคม 2566